Home

Meritkurser

Vad är Meritpoäng? När man pratar om meritpoäng handlar det om ansökan till svenska högskoleutbildingar. Med några få undantag (t.ex. Handelshögskolan i Stockholm som inte erkänner meritpoäng och utbildningen Tekniskt basår på Chalmers, Teknikska högskolan i Göteborg som inte heller räknar med meritpoäng) ger meritpoängen en stor fördel i konkurrensen om utbildningsplats. Meritkurser . Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt betyg eller högre i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng Meritkurser. Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk (här ingår B- och C-språk), engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt eller högre betyg i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng Meritkurser i engelska kan ge dig maximalt 1,0 poäng, meritkurser i matematik maximalt 1,5 poäng och meritkurserna i moderna språk maximalt 1,5 poäng. Du behöver som lägst ha godkänt betyg i meritkursen för att kunna tillgodogöra dig poängen men du kan inte få högre poäng genom att få högre betyg Här nedan hittar du områdesbehörigheter och meritpoäng för olika utbildningar samt information om meritpoängsystemet. Dessa 18 områdesbehörigheter och relaterade meritkurser är för dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt och som vill börja studera på högskolan

Meritpoäng - GymnasieGuide

Läste någonstans att alla meritkurser räknas med i ditt jämförelsetal. Men om man redan har samlat ihop 2,5 meritpoäng, och efter detta bestämmer sig för att läsa en annan individuellt val kurs som ger meritpoäng, kommer denna kurs då också räknas med i slutbetyget även om man inte skulle vilja det. Man har ju liksom redan läst alla obligatoriska individuella val tidigare och. När du söker en högskoleutbildning är det dina meriter som avgör om du kommer in. Det kan till exempel vara betyg från gymnasiet, resultat på högskoleprovet eller omdöme från folkhögskola Räkna ut betyg. Här kan du enkelt räkna ut ditt betygssnitt från gymnasiet. Välj program och fyll i dina betyg Meritkurser är sådana kurser från gymnasial utbildning som är särskilt meriterande vid urval och som inte utgör krav på grundläggande eller särskild behörighet. Meritkurser är 1. fördjupning i ämnet moderna språk, 2. fördjupning i ämnet svenskt teckenspråk för hörande, 3. Meritkurser avseende områdeskurser gäller inte för dig som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och senare. Biologi A - 0,5 (meritpoäng) Biologi breddning - 0,25 CAD-teknik A - 0,25 Datorkommunikation - 0,5 Fordonsvård och service - 0,5 Fysik breddning - 0,2

Meritkurser Vid ansökan till högskolan kan man skaffa sig ett bättre utgångsläge genom så kallade meritpoäng. Man får lägga till upp till 2,5 meritpoäng till sitt jämförelsetal (medelvärde). Språkkurser hör till dem som kan ge meritpoäng Meritkurser. Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik om du tillhör någon av grupperna ovan. För att få meritpoäng krävs att du har minst betyg E/ Godkänt betyg i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng Meritkurser för områdesbehörighet A8 Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng. Moderna språk för områdesbehörighet A8 Språk 3 - 0,5 meritpoäng Språk 4 - 1,0 meritpoäng. Engelska Engelska 7 - 1,0 meritpoäng. Matematik, max 1,5 meritpoäng Matematik 4 - 0,5 meritpoäng Matematik 5 - 1.0. Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskole-förordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) Etik och livsfrågor - en halv (0,5) merit-poäng Filosofi A - en fjärdedels (0,25) merit-poäng Kultur- och idéhistoria - en halv (0,5

Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen Sammanlagt max 2,5 meritpoäng . Moderna språk Språk 3 - 0,5 meritpoäng Språk 4 - 1,0 meritpoäng. Engelska Engelska 7 - 1,0 meritpoäng. Matematik, max 1,5 meritpoäng Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng Matematik 4 - 0,5 meritpoäng Matematik. Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100) Uppdaterad 2013-02-15 Tabell för områdesbehörigheter OMRÅDE Examina Avdelning A Områdes-Områdes-behörighet Avdelning B Avdelning C Avdelning D För ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning p Meritkurser enligt 1 kap. 50 § högskoleförordningen (5++2:533) Uppdaterad ff350-32-ff3 Tabell för områdesbehörigheter OMRÅDE Examina Avdelning A Områdes- kurser behörig-het Avdelning B Avdelning C Avdelning D Gymnasieexamen: Ämnesplaner i gymna-sieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner i kommuna meritkurser; Logga in. 1 Svar. 1 Poäng. Anna SYV SYV på FrågaSYV den 13/1/15 . Hej Kim, så som reglerna ser ut idag, så har du alldeles rätt du får 1,0 för Engelska 0,5 för Moderna språk 3 och 0.5 för Matte 2 och 3 vardera på så sätt får du max antal. Du vet.

Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen Sammanlagt max 2,5 meritpoäng. Moderna språk Språk 3 - 0,5 meritpoäng Språk 4 - 1,0 meritpoäng. Engelska Engelska 7 - 1,0 meritpoäng. Matematik, max 1,5 meritpoäng Matematik 5 - 1.0 meritpoäng Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng eller Matematik specialisering - 0. elever som läser meritkurser hög, medan andelen som läser kurserna på yrkespro-grammen är låg, se tabell 1 nedan. Tabell 1. Andel avgångselever med betyg i meritkurser läsåret 2016/17. Yrkesprogram (andel i procent) Högskoleförberedande program (andel i procent) Engelska 7 3,1 66,3 Moderna språk 3 3,1 66,1 Moderna språk 4 1,3 42,

Meritpoäng - Antagning

 1. en på gymnasiet. Jag har inte läst någon meritkurs (engelska 7, moderna språk osv) vilket jag nu i efterhand ångrar
 2. Meritkurser . Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk (här ingår B- och C-språk), engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt eller högre betyg i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng
 3. 1. Meritkurser i moderna språk, B- och C-språk - max 1,5 poäng Stegen ger alltid maxpoäng för sin nivå, oberoende av om alla steg framgår av betyg eller inte. Endast den högsta nivån räknas. Nivå Kursplaner 2000/2001 Meritpoäng Äldre kursplaner, bokstavsbetyg 1 Moderna språk 1 Steg 3 0,5 B-språk 1 kurs

Tja! Om jag läser in meritkurser i efterhand få jag då både meritpoäng och det nya betyget på kursen tillgodoräknat? Ex. om man läser till eng B och bara får G eller VG räknas då betyget in och därmed sänker själva snittet Meritkurser. Till meritkurser räknas moderna språk, engelska, matematik och områdeskurser (som varierar beroende på områdesbehörigheterna). [3] [4]Se även. Gymnasieskola; Slutbetyg; Källor. Externa länkar. Meritpoäng - Webbplats som fokuserar meritpoän

Ifall det finns fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser måste ett urval göras. Det är viktigt att du läser beskrivningen av hur urvalet sker till de utbildningar du söker, så att du kan skicka in rätt och tillräcklig dokumentation. Detta för att du ska rangordnas korrekt i förhållande till dina meriter Det finns 20 områdesbehörigheter som alla består av antal behörighetskurser, alltså kurser som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning, se listan nedan. Områdesbehörigheterna består av behörighetskurser och meritkurser, som kan ge extra poäng att lägga till ditt meritvärde. De meritkurser som ingår i områdesbehörigheter kallas områdeskurser, men det finns. Meritkurser. Till meritkurser räknas moderna språk, engelska, matematik och områdeskurser (som varierar beroende på områdesbehörigheterna). [3] [4]Se även. Gymnasieskola; Slutbetyg; Källor. Externa länkar. Meritpoäng - Webbplats som fokuserar meritpoän Läsa in meritkurser på komvux? Visa alla frågor. 26 sep 2012. FRÅGA Jag går nu andra året på gymnasiet (nya gymnasiereformen) och känner att mitt program är i tuffaste laget. Min fråga är om det finns möjlighet att vänta med att läsa kurserna för mina meritpoäng till efter studentexamen (för att kunna räknade in dem senare)

Komvux och meritpoäng - Komvux distansutbildninga

Områdesbehörigheter och meritpoäng - Utbildningssida

Områdesbehörighet består dels av de kurser som krävs för särskild behörighet, och dels fördjupningskurser på gymnasienivå som är särskilt relevanta och är meriterande (meritkurser). Behörig genom validering av reell kompeten Så här värderar vi dina meriter. När du har skickat in din ansökan kommer Domstolsverket att värdera dina meriter och räkna ut ett sammanlagt poängvärde, din meritpoäng Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja. • kan du med genomtänkta val på yrkesprogrammen få grundläggande behörighet till högskola och på det högskoleförberedande programmet finns goda möjligheter att läsa meritkurser. Våra program är: BA, VF, EE, HV, GLU, FT, IN, GY

Meritkurser och jämförelsetal? - FrågaSYV

 1. Du har möjlighet att få tillgodoräkna dig upp till 2,5 poäng extra om du läst vissa meritkurser på gymnasieskolan. Ditt totala jämförelsetal kan alltså bli 20,0 + 2,5 = 22,5 poäng när du söker till högskolan
 2. 1. Sociologi: Kri
 3. För att komma in på en gymnasieutbildning konkurrerar du med dina betyg. Det är dina 16 bästa betyg som tillsammans blir ditt meritvärde och din biljett in till gymnasiet

Meritvärde och urval - Studera

Bedömningsh andboke avses i 9 § ingå meritkurser. Meritkurser är sådana kurser från gymnasial utbildning som är särskilt meriterande vid urval och som inte utgör krav på grundläggande eller särskild behörighet. Meritkurser är . 1. fördjupning i ämnet moderna språk, 2. fördjupning i ämne 2 Meritkurser i ytterligare moderna språk Steg 2 i ytterligare ett modernt språk ger 0,5 meritpoäng förutsatt att du redan uppnått 1,0 poäng för språk 1. Detta är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa steg 5. 3 Meritkurser i engelska Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng 4 Meritkurser i matematik Max 1,5 poän

Räkna ut betyg - Räkna ut ditt betygssnitt från gymnasie

Meritkurser inom svenska, moderna språk, engelska och matematik kan dock beviljas om de krävs för behörighet till vidare studier. Att du har betyg i sökt kurs sedan tidigare. Man har inte rätt att läsa om en kurs som man redan fått godkänt betyg i Meritkurser. Om du läser kurser i engelska, matematik samt moderna språk får du tillgodoräkna dig extra poäng, max 2,5. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Du som läser ett yrkesprogram kommer att vara på en arbetsplats minst 15 veckor under din tid på gymnasiet Under utbildningen. I första delen av utbildningen ingår teoretiska studier inom till exempel socialpsykologi, biologisk och kognitiv psykologi, personlighetspsykologi och utvecklingspsykologi Områdesbehörigheter och meritkurser Biomedicinsk- och läkarutbildning Områdesbehörighet 13: Grundläggande samt Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D Meritkurser: Biologi breddning - 0,25 meritpoän

Högskoleförordning (1993:100) Svensk författningssamling

Meritkurser. Det kanske mest ogenomtänkta förslaget i propositionen, enligt Vänsterpartiets mening, är att sökande med betyget Godkänd från vissa kurser i ämnena moderna språk, engelska och matematik samt områdeskurser ska kunna få upp till 2,5 extra meritpoäng Det har pågått en debatt kring meritpoängen sedan systemet ändrades till att endast innefatta språk och matematik med läroplanen GY11. Det diskuteras kring huruvida meritpoängsystemet är missgynnande för elever från studieovana hem eller om det fungerar som en bra belöning för att läsa fördjupningskurser. Någon vidare forskning har dock inte lagts på denna fråga trots att. Meritvärdering av meritkurser (antagningen till hösten 2010) En sökande kan få maximalt 2,5 meritpoäng. Lägst betyget Godkänt krävs. Högre betyg ger inte mer poäng. Kurser som är behörighetsgivande för en viss utbildning kan inte ge meritpoäng för s Meritkurser i ytterligare moderna språk Om du fått meritpoäng enligt punkt 1 ovan, kan du få 0,5 meritpoäng för steg 5 i det aktuella språket eller 0,5 meritpoäng för steg 2 i ett annat modernt språk. Maximalt 0,5 meritpoäng. Du kan alltså inte få poäng för både steg 5 och steg 2. 3. Meritkurser i engelsk

Utbildningen är femårig och leder till en civilingenjörsexamen. De tre första åren består av grundläggande kurser inom exempelvis matematik, naturvetenskap och ekonomi, som du läser parallellt med ämnesspecifika kurser inom teknik och arkitektur. Kurserna utgör en viktig grund för de senare årskurserna och din framtida yrkesroll I meritvärdet ingår i förekommande fall extra poäng för meritkurser (maximalt 2,5 meritpoäng) i engelska (maximalt 1 meritpoäng), moderna språk (maximalt 1,5 meritpoäng), matematik (maximalt 1 meritpoäng) samt meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) inom områdesbehörighet 15, se www.antagning.se

Meritkurser: Moderna språk: steg 3 - 0,5 mp steg 4 - 0,5 mp steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) - 0,5 mp Engelska B - 0,5 mp Engelska C - 0.5 mp Matematik C - 0.5 mp Matematik D - 0,5 mp Områdeskurser: Biologi A - 0,5 mp Etik och livsfrågor - 0,5 mp Filosofi A - 0,25 mp Människan socialt och kulturellt - 0,5 m För information om meritkurser, se studera.nu/meritkurser . Från och med höstterminen 2013 kommer områdesbehörighet A14 att gälla: Behörighetskurser: Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Promemorian innehåller förslag om att kurser i ämnet svenskt teckenspråk för hörande ska utgöra meritkurser och ge meritpoäng såsom ämnet moderna språk

Det finns meritkurser enligt respektive områdesbehörighet. SCHEMA & KURSER Utbildningen ger dig kunskaper inom såväl matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi och geovetenskap (mark, luft och vatten) som i de miljötekniska användningsområdena inom produktion och forskning Namn Behörighetskurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) Grundläggande behörighet : Områdesbehörighet 1: Historia ATT TÄNKA PÅ OM DU VILL PLUGGA VIDARE FÖR DIG SOM HAR SLUTBETYG FRÅN KOMVUX FRÅN OCH MED 2010 Allt om högskolestudier på studera.nu Allt om att söka till högskolan på Antagning.se december 2013 | s. 2 (av 2 Meritkurser är 1. fördjupning i ämnet moderna språk, 2. fördjupning i ämnet svenskt teckenspråk för hörande, 3. fördjupning i ämnet engelska, och 4. fördjupning i ämnet matematik. Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter i övrigt om merit

Meritkurser. Moderna språk 3 - 0,5 mp. Moderna språk 4 - 1,0 mp. Engelska 7 - 1,0 mp. Matematik 4 - 0,5 mp. Matematik 5/matematik specialisering - 1,0 mp. Kursen matematik specialisering kan eleverna läsa flera gånger med olika innehåll. Varje kurs ger 0,5 meritpoäng. Yrkesexamina: - Agronomexamen (även områdesbehörighet 11 Nej, det är poängen som är avgörande, inte din rangordning av platserna. Det finns dock ett undantag; om det för platsen anges att behörighet kan ge företräde, kan någon med lägre meritpoäng men som utfört kvalificerat juridiskt arbete (viss längd och vissa andra krav) och som därmed får avräkna maximalt sex månader från tjänstgöringen, slå ut den som har högre meritpoäng För dig som har mer än 2500 poäng i examen, sk. utökat program, gäller speciella regler. Du måste kontakta expeditionen för att diskutera hur ditt examensdokument ska utformas genomgår vid val av meritkurser i relation till deras utbildningsorienterande bakgrund. Kvalitativa parintervjuer har gjorts med tio elever som går sista året på estet- och ekonomiprogrammet. Deras svar har analyserats med hjälp av begreppen kulturellt kapital, habitus, sociala fält samt handlingshorisont för att beskriva och förklara. Celsiusskolan har två studie och yrkesvägledare som hjälper dig att nå dina studie- och yrkesrelaterade mål efter gymnasiet. Det kan gälla till exempel behörigheter, betyg, jämförelsetal, meritkurser för yrken, arbetsmarknaden, funderingar kring programbyte eller avbrott i studierna

Behörighetskrav, betyg, meritvärden och meritkurser inför vidare studier på högskola eller universitet; Studiemedel, extrajobb eller andra sätt att ekonomisk klara sig under studierna; Planera för framtiden. På den här sidan har vi samlat länkar som kan hjälpa dig att komma fram till vilket yrke som skulle passa dig Meritkurser är fördjupning i moderna språk fördjupning i engelska fördjupning i matematik Studie- och yrkesvägledarna kommer under läsåret att ge en mer detaljerad information om meritkurser och meritpoäng. BETYGSÄTTNING Innehållet och kunskaraven för en kurs går läraren igenom med eleverna

Valkatalog 13 14Meritpoäng

Medicinteknik Chalmer

Kurser i ämnet svenskt teckenspråk för hörande ska utgöra meritkurser och ge meritpoäng precis ämnet moderna språk. Det är i alla fall ett förslag från utbildningsdepartementet Område/meritkurser: Områdesbehörighet 1: Behörighetskrav: G i Hi A, Sh A Exempel på yrken/program: Jurist, lärare (historia, religion, musik), kulturentreprenör, kulturoch samhällsanalys, religionsvetenskap, retorisk- och litterär kommunikation Moderna språk, engelska och matematik: Moderna språk steg 3 (0,5) Obligatorisk kurs på. Vissa kurser är så kallade meritkurser (MK), knutna till respektive gymnasieprogram. Moderna språk från steg 3, engelska steg 7 och matematik från steg 2 ger meritpoäng. Vill du veta mer om detta kontakta studie- och yrkesvägledaren. Så här går valet till Behörighetskurser Meritkurser Engelska B Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen Samhällskunskap A Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) Skapande verksamhet - en halv (0,5) meritpoäng Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng Filosofi A - en fjärdedels (0,25) meritpoän

Meritkurser i moderna språk/ svenskt teckenspråk för hörande Du får maximalt räkna in 1,5 meritpoäng genom kurser i moderna språk. Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng. Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng. Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng. Om det inte finns något krav på särskild behörighet får du 1,5 meritpoäng om d joakim_ skrev:I_know skrev:joakim_ skrev:Träffade en studievägledare igår. Han sa att om jag vill få upp mina meritpoäng så kan jag välja att läsa t e x Etik och livsfrågor (=0,5p) och behöver endast få godkänt i denna kurs då den är utöver mina 2500. Sida 4 av 4 behörigheter, betyg, jämförelsetal och meritkurser; yrken och arbetsmarknad; funderingar kring programbyte/avbrott; Välkommen till oss med dina frågor och funderingar! Märta Andersson. Studie- och yrkesvägledare. 018-727 23 36. Skicka epost. Program: EK, NA, TE Elevhälsan Arbetsrum: C124. Per Hedström. Studie- och yrkesvägledare

Meritkurser » Jämtlands Gymnasiu

Meritkurser inom svenska, moderna språk, engelska och matematik kan dock beviljas om de krävs för behörighet till vidare studier. Att du har betyg i sökt kurs sedan tidigare. Man har inte rätt att läsa om en kurs som man redan fått godkänt betyg i. Du kan däremot göra en betygs­prövning i kursen Det finns alltså nyttoaspekter kopplade till införandet av meritkurser. Problemet är dock att själva meritpoängen kommit att överskugga allt annat. Elevernas nitiska strävan efter att maximera sitt jämförelsetal, gör dem i flera fall blinda inför konsekvenserna av deras val. Trots att man precis klarat ett E i Ma 2c, ska man läsa Ma 5 (meritkurser). Meritkurser är kurser som inte utgör krav på grundläggande eller särskild behörighet. Meritkurser är fördjupning i ämnet 1. moderna språk, 2. svenskt teckenspråk för hörande, 3. engelska, och 4. matematik. Universitets- och högskolerådet får meddela de föreskrifter i övrigt som behövs för meritvärdering av betyg områdesbehörigheterna består av behörighetskurser och meritkurser. Av högskoleförordningen framgår också att områdesbehörigheterna gäller för utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Områdesbehörigheterna som gäller framgår av bilaga 1 enligt följande. 1

Meritkurser och meritpoäng Karlstads universite

Meritkurser Moderna språk 3 - 0,5 mp Moderna språk 4 - 1,0 mp Engelska 7 - 1,0 mp Matematik 4 - 0,5 mp Matematik 5/matematik specialisering - 1,0 mp Kursen matematik specialisering kan eleverna läsa flera gånger med olika innehåll. Varje kurs ger 0,5 meritpoäng. Yrkesexamina: - Agronomexamen (även områdesbehörighet 11 De meritkurser som anges för respektive områdesbehörighet är av annan karaktär och anses inte vara helt nödvändiga utan kan ge meritpoäng i urvalet. Meritkurserna anses också kunna vara meriterande för mer än en specifik utbildning Meritkurser i ytterligare moderna språk. Steg 2 i ytterligare ett modernt språk ger 0,5 meritpoäng förutsatt att du redan uppnått 1,0 poäng för språk 1. Detta är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa steg 5. 3 Meritkurser i engelska. Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng. 4 Meritkurser i matemati

Områdesbehörighet A8 - Utbildningssida

• Meritkurser kan ge +2,5 poäng. Prata med studie- och yrkesvägledaren på Yrkesplugget om hur du skaffar behörighet till olika högre utbildningar. Sophia Andreasson syv@yrkesplugget.se 08-514 841 43. facebook.co Cookies. Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies.Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke

Kursbeskrivningar | Norra Reals gymnasiumSamhällsvetenskap | Norra Reals gymnasiumNaturvetenskapsprogrammet | Norra Reals gymnasiumHur blir man veterinär? - Resonera Rätt

Den som har IB-examen får tillgodoräkna sig meritpoäng för meritkurser precis som en elev med en svensk gymnasieexamen, läs mer här. Detta till skillnad från de som har annan utländsk gymnasieutbildning, vilka tilldelas meritpoängskompensation istället för meritpoäng, läs mer här En universitetskurs eller högskolekurs (brittisk engelska course module eller unit, övriga världen course) är vid svenska universitet och högskolor ett avgränsat utbildningsavsnitt som specificeras i en formellt beslutad kursplan.Kursplanen anger kursens kurskod, nivå, antal högskolepoäng, titel, behörighetskrav, lärandemål, examinationsformer och ofta även huvudområde, ämne. Meritkurser. Till meritkurser räknas moderna språk, engelska, matematik och områdeskurser (som varierar beroende på områdesbehörigheterna). [3] [4

 • Tentamensschema lth.
 • Ätstörningar män.
 • Vul vecka 5 3.
 • Between a rock and a hard place.
 • Gravid med hormonspiral mirena.
 • Donald trump jr deadlift.
 • Elektronikmarkt gotha.
 • Connect mouse to ipad.
 • Automobil norra blocket.
 • Dyspraxi.
 • Sommarjobb lund.
 • Dennis hopper filmer.
 • St maarten landing.
 • Zelda twilight princess online.
 • Goebel tomte.
 • Traktat 1959.
 • Golfgrepp tips.
 • Uefa women euro wiki.
 • Romantische ideen zu zweit.
 • Blockflöjt nybörjare noter.
 • Hur liten mark får man jaga på.
 • Adam fietz.
 • Pusher street 2017.
 • Boris becker finca ort.
 • Nordea app fungerar inte.
 • Bromsberedskap mc.
 • Tanzen lernen ohne partner.
 • Gourmet magazine.
 • Värmländska meningar.
 • Schützenfest hannover.
 • Orange slem i halsen.
 • Asus garanti.
 • Bränslepump cheva 350.
 • Konsumentköplagen reparation 3 gånger.
 • Synar rymden korsord.
 • Fåglar som flyger i flock.
 • Addis abeba befolkning 2016.
 • Höjd pensionsålder tjänstepension.
 • Norwichterrierklubben.
 • Örsprång barn.
 • Sarkoidos ögonsymtom.