Home

Vad är en konstruktiv länkning

Konstruktiv länkning är ett systematiskt sätt att utforma undervisnings- och läraktiviteter så att eleverna kan uppnå lärandemålen. Lärandemål är ett begrepp som beskriver mål för området, det vill säga det eller de mål pedagogen valt att fokusera på genom att kombinera syften i ett eller flera ämnen med centralt innehåll I nedanstående film behandlar Martin Kristiansson konstruktiv länkning. Resonemanget ingår i kursen Att undervisa på universitetet I och ligger till grund för kursen Att undervisa på universitetet II. Konstruktiv länkning kan ses som ett system av aktiviteter som krokar i vår modell för kvalitetsarbete (inklusive ESG), våra högskolelagar, våra utbildningsplaner och kursplaner

Konstruktiv länkning Pedagogsajten Familjen Helsingbor

 1. Gemensamt för de tre områdena är att de syftar till, alternativt förutsätter en konstruktivt länkad undervisning. Målet med konstruktiv länkning är att skapa en rättsäker och likvärdig utbildning för eleverna och det ska bli intressant att se när (förhoppningsvis inte om!) det ger effekt på våra elevers resultat
 2. För er som inte är bekanta med teorin om konstruktiv länkning (jag skriver teori inom citattecken, eftersom det egentligen handlar mer om en idé än teori), kan man kort beskriva den genom att säga ungefär så här: (a) Ifall man vill att studenterna ska lära sig något särskilt, är det bra om man undervisar dem om detta (och inte om något helt annat), och (b) ifall man vill.
 3. eras. Målen styr därmed också hur undervisningen ska utformas för att studenterna vid exa
 4. När en kursplan är fastställd skall målen som beskrivs i dessa ligga till grund för innehållet i kurser och till grund för bedömningskriterier. På detta sätt finns det alltså en nivå på vilken an-vändandet av konstruktiv länkning inte är frivilligt
 5. Konstruktiv länkning är en variant av målstyrd pedagogik. CA är idémässigt besläktad med den målstyrning som sedan 1994 gäller för skolväsendet (Utbildnings-departmentet 1994). Konceptet innebär att utbildningar och kurser ska ha kursmål eller lärandemål som anger vad studenten ska kunna (göra) efter avslutad kurs
 6. Trots att de flesta av oss är bekanta med begreppet konstruktiv kritik, så är det ändå få som vet vad det verkligen är och hur man ger någon det på ett, just det, konstruktivt sätt. Här kommer därför ett antal tips som kan hjälpa dig att leverera kritik snyggare nästa gång - och få med dig mottagaren i båten på samma gång
 7. Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det är om utformningen av dessa faktorer som en konstruktiv debatt kring matchningen på arbetsmarknaden måste föras.; Den typen av svartvita resonemang utgör sällan en god grund för konstruktiv dialog i samhällsfrågor

Skillnaden är slående. 3. När du använder ordet och som en brygga över till den feedback som du misstänker kan tas emot negativt, kan du gärna fortsätta med en fråga för att öppna upp för diskussion. och har du tänkt på vad som skulle hända om du gjorde så här istället? Konstruktiv länkning - referenser och exempel. På den här sidan hittar du ett antal kortare och längre filmer som behandlar konstruktiv länkning och vad undervisning baserad på detta kan innebära. En film av Dr Phillip Dawson från Monash University om Constructive alignment and learning outcomes Konstruktiv länkning förutsätter att den som ska lära sig är delaktig i lärandeprocessen och det blir därför viktigt hur du som kursplanerare/lärare tänker kring de kursmål som ska uppnås. I denna session presenterar vi hur vi på Högskolan Väst arbetar med konstruktiv länkning i våra kurser i extern redovisning

Den här kopplingen mellan mål, undervisning och examination kallas för konstruktiv länkning - eller constructive alignment. Så när studenter ska lära sig skriva behövs klara och tydliga mål för vad det är dom ska kunna. I Högskoleförordningen finns ju bland annat mål som har att göra med skrivande Konstruktiv länkning (constructive alignment, Biggs & Tang, 2011) är ett systematiskt sätt att arbeta med aktiviteter under kursens gång för att på bästa sätt förbereda studenterna för examinationen och därigenom underlätta för dem att nå kursmålen Konstruktiv länkning Akademiskt skrivande/Academic Writing syftet är att designa en lärmiljö där det finns en konstruktiv länkning mellan lärandemål, undervisningsformer2, kurslitteratur, examinationer och betygskriterier, och som tar sin utgångspunkt i studentens lärsituation. Ett grundantagande för detta perspektiv är att stu Konstruktiv länkning Eftersom förmågan att etablera och terapeutiskt arbeta genom TA är en så betydande faktor i behandlingsutfallet krävs granskning av hur denna kunskapsform undervisas vid lärosäten som utbildar blivande psykologer och psykoterapeuter. Denna granskning grundas inom ramen fö

Konstruktiv länkning Karlstads universite

Konstruktiv länkning. Konstruktiv länkning är kanske det viktigaste begreppet när man utvecklar kurser och program. Begreppet kommer från engelskans 'constructive alignment' och syftar på sambandet mellan lärandemål, läraktiviteter och examination. För att lärandemål ska vara intressanta måste de också tas på allvar Konstruktiv länkning Akademiskt skrivande/Academic Writing. Loading Den här videoföreläsningen är en del av materialet i en MOOC (öppen nätbaserad kurs). Informationskompetens (IK) är förmågan att söka, samla, värdera och använda information. Styrdokumentens (högskolelag och examensordningar) målbeskrivningar tydliggör att det är förmågor studenter. Här kommer ett material som kan användas för att starta upp ett institutionsarbete om konstruktiv länkning i form av tre timmar kring en kort föreläsning, en bikupa kring föreläsningen och filmer samt en övning. Du/ni kan använda det i vilket sammanhang som helst, antingen på egen hand eller med någon/några AKL-medarbetare som guide samt examination. Ett exempel på bristande konstruktiv länkning på BIMA71 har varit kurslaborationen. Laborationens innehåll har tidigare inte speglat kursmålen och har i sitt utförande liknat en kokboks laboration, vilket sänkt autenticiteten och studenternas motivation. Vidare ha

Att arbeta med konstruktiv länkning Pedagogsajten

Konstruktiv dialog och kommunikation. Kommunikation och samtal är grunden för allt samarbete och ett lyckat arbetsresultat Rak och tydlig kommunikation upattas av många människor länkning till en webbsida som inte är webbplatsens ingångssida. Att djuplänka är till exempel att länka direkt till en artikel i Computer Swedens webbupplaga, inte bara till computersweden.idg.se.. - På engelska: deep linking. [webbpublicering] [ändrad 28 maj 2019

En sprängskiss är en illustration av en konstruktion där de olika beståndsdelarna avbildats med ett litet avstånd mellan var och en för att visa hur allt är uppbyggt. Han hade lätt för att lära sig ordens konstruktion och kunde snart flytande svenska I tidskriften Acta Didactica Norge presenteras två mindre studier med stor relevans för lärares respons- och bedömningspraktik. Den ena studien visar hur olik den skriftliga återkopplingen från läraren kan se ut från ett klassrum till ett annat. Den andra påvisar uppenbara brister i kedjan mellan den information lärare får in från elevernas skrivna texter och den undervisning de. är att diskutera kvaliteten i kursplaner och därigenom också skapa förutsättningar för en Yrkesutbildning för framtiden med särskilt fokus på konstruktiv länkning, dvs att förväntade studieresultat - examination - och undervisningsinnehåll hänger ihop och bildar en röd tråd

Kampen om den konstruktiva länkningen Lärande bedömnin

 1. Att ge konstruktiv kritik - Bokförlaget Redaktione
 2. Synonymer till konstruktiv - Synonymer
 3. 5 tips för konstruktiv feedback Motivation

Konstruktiv länkning - referenser och exempel Karlstads

Högskolepedagogisk grundkurs och konstruktiv länkning som

 1. Ett sätt att starta upp ett institutionsarbete om
 2. Konstruktiv dialog och kommunikation
 3. Djuplänkning IDG:s ordlist
 4. Synonymer till konstruktion - Synonymer
 5. Otydlig återkoppling i skrivundervisning - Skolverke

Konstruktiv länkning - Centrum för akademiskt lärarska

 1. Konstruktiv länkning
 2. Tänk små istället för big - SPLOTs som digital lärandemiljö för bättre konstruktiv länkning
 3. Pamela förklarar feedbacktrappan
 4. Syftningsregeln
 5. Konstruktiv Kritik
 6. Tes och argument
 7. What is academic writing?

Possessiva pronomen, del 2 - reflexiva pronomen (Svenska) - Studi

 1. Reading strategies
 2. IMRaD
 3. Vad är en analys och hur gör du en bra analys?
 4. Pedagogiskt samtal
 5. Possessiva pronomen kurs A

Video: Att välja innehåll i texten

 • Norman bates real person.
 • Svart stjärna bland stjärnor.
 • Damhatt typer.
 • Ligurien mat.
 • 24/7 kontakt.
 • Godaste hemgjorda korven.
 • Alla få ligga.
 • Wikipedia beckholmen.
 • Volvo veteranbuss.
 • Verktygsbälte stihl.
 • Jahresgehalt maschinenbautechniker.
 • Lagad tand gick sönder.
 • Transpiration english.
 • Framtidens karriär lärare.
 • Weisswurst rezept.
 • Vecka 44.
 • Ingrids coleslaw.
 • Skoda octavia scout 2016 test.
 • Ren’ai simulation.
 • Første date tips for menn.
 • Gravid efter 2 år.
 • Katolska högtider 2018.
 • Strandparken wingårdhs.
 • Bulbär betyder.
 • Berätta om berlinblockaden.
 • Dhl swipbox jönköping.
 • Douxo pyo.
 • Stormbreaker bok.
 • Osteosarkom barn.
 • P3 nyheter granskar.
 • Sommarcamping säfsen.
 • Hur länge går man i skolan i afghanistan.
 • Risker med att få barn efter 35.
 • Living by w instagram.
 • Smart tv till husbil.
 • Stokke norge karta.
 • Gymnasieval frågor.
 • Mytomani.
 • Paris femte arrondissement.
 • Knekt på engelska.
 • Ms sjukbidrag.