Home

Folkomröstningar i sverige

Genomförda folkomröstningar i Sverige 2003 EMU. I september 2003 fick det svenska folket ta ställning till om Sverige skulle införa euron som valuta eller inte. I likhet med folkomröstningarna om kärnkraft och EU-medlemskap hade partierna i förväg enats om att valresultatet skulle följas, trots att folkomröstningen endast var rådgivande Folkomröstningar i Sverige är oftast rådgivande, men kan också vara beslutande i vissa fall. Det är riksdagen som beslutar om det ska hållas en folkomröstning i hela landet. Det kan också hållas folkomröstningar i kommuner och regioner

Folkomröstningar - Regeringen

 1. folkomröstningar som rör en grundlagsfråga; Riksdagen beslutar om folkomröstningar. Riksdagen beslutar om en nationell folkomröstning ska hållas och när den ska genomföras. Riksdagen beslutar också om vilka svarsalternativ som ska finnas och vilka som ska ha rätt att rösta. Sverige har haft sex nationella folkomröstningar
 2. Statistiken visar röstberättigade, röstande och giltiga valsedlars fördelning efter röstningsalternativ. I folkomröstningen 2003 löd frågeställningen Anser du att Sverige skall införa euron som valuta och röstningsalternativen var Ja och Nej. Res..
 3. Sverige är en representativ demokrati. Det innebär att landet styrs av folket genom att de i allmänna val utser representanter som under en begränsad mandatperiod fattar de politiska besluten åt dem. De enda gångerna folket tar ställning till en enskild fråga är då det anordnas en folkomröstning
 4. Julia, Mattias och Kristoffer pratar om folkomröstningar i Sverige. SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap
 5. Kommunala folkomröstningar i Sverige. Kommun Ämne Tidpunkt Resultat Mörlunda: Kommuntillhörighet 1967 90% för att tillhöra Oskarshamns kommun, 10% för Hultsfred (regeringens beslut), endast 45 procent valdeltagande. [1] Mörlunda blev en del av Hultsfreds kommun 1971
 6. Folkomröstningar i kommuner och regioner är alltid rådgivande. Det är kommunen eller landstinget som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet. Medborgare i Sverige som har frågor om kommunallagen, folkinitiativ, folkomröstning

Folkomröstning - Riksdage

Folkomröstningar - Valmyndighete

Beslutet om folkomröstningen togs till följd av ökad insikt om kärnkraftens risker efter Harrisburgolyckan 1979 och med en växande opposition mot kärnkraften i Sverige. Alla riksdagspartier ställde upp på kravet på folkomröstning. Det viktigaste politiska skälet för en folkomröstning var att den borgerliga regeringen var oenig internt Folkomröstningarna är stommen i den schweiziska direktdemokratin. Varje år hålls folkomröstningar om ett 20-tal olika kommunala, kantonala och federala frågor vid fyra tillfällen. Omröstningarna är bindande och resultatet blir alltid lag 3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen. Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har också en sådan unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725)

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och är: medborgare i Island eller Norge, eller; varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen För folkinitiativ och proceduriella folkomröstningar finns det ofta krav på hur lågt valdeltagandet får vara för att folkomröstningen ska vara giltigt. Den enda form av folkomröstning som har förekommit i Sverige är frivilliga rådgivande referendum (ad hoc-folkomröstning) I Sverige har det genomförts två folkomröstningar i EU-frågor: 2003, 14 september, om att införa euron: 55,9 % nej och 42,0 % ja. Blanka röster 2,1 %

I samband med vårens val till EU-parlamentet anordnar kommunerna Svedala, Borgholm och Mörbylånga även folkomröstningar, meddelar Valmyndigheten. Invånarna Sverige genomförde en folkomröstning om euron i september 2003. Nej-sidan vann då med 55,91 procent. Ja-sidan fick drygt 42 procent. Övriga länder i EU som står utanför euron är Polen,. Folkomröstningar i kommuner och regioner är alltid rådgivande. Om 10 procent av de som har rätt att rösta i en kommun eller en region begär det måste kommun- eller regionfullmäktige pröva.

Folkomröstning i Sverige regleras i regeringsformen (8 kap. 2 § 5 punkten).. Folkomröstningar i Sverige är i regel rådgivande och politikerna kan fatta beslut som strider mot valresultatet; detta skedde till exempel efter folkomröstningen om högertrafik (väljarna röstade 1955 nej till byte till högertrafik, men detta infördes i alla fall 1967) Sverige har totalt haft sex folkomröstningar som rört olika ämnen som ett rusdrycksförbud, införande av högertrafik, pensionsfrågan, kärnkraftsfrågan, EU-medlemskap och införandet av euron. Alla omröstningarna har varit rådgivande, vilket innebär att politikerna inte varit tvungna att följa valresultatet. Till exempel så infördes högertrafik 1967 trots att medborgarna röstat. Efter den röran fick folkomröstningarna vila i närmare tre decennier. 1980 var det dags igen. Folket skulle avgöra kärnkraftens framtid i Sverige. Tre linjer igen Resultatet av en folkomröstning kan vara svårtolkat. Det gäller framför allt när det finns flera alternativ att rösta på, som i pensionsomröstningen 1957 och kärnkraftsomröstningen 1980 I Sverige är det i första hand riksdagen som beslutar om sådant som gäller hela landet. Folkomröstningar i hela landet ska vara ett undantag

Folkomröstningar, valresultat - Statistiska Centralbyrå

 1. Folkomröstningar i Sverige är i regel rådgivande och inte beslutande, vilket innebär att folk-omröstningsresultatet inte behöver bli verklighet. I ett fall är folkomröstningar i Sverige beslutande: om frågan gäller en grundlagsändring och folkomröstningen hålls i samband med ett riksdagsval så är ett nej i folkomröstningen bindande
 2. Folkomröstningar, valresultat. Statistiken visar röstberättigade, röstande och giltiga valsedlars fördelning efter röstningsalternativ. I folkomröstningen 2003 löd frågeställningen Anser du att Sverige skall införa euron som valuta och röstningsalternativen var Ja och Nej
 3. istern och nuvarande utrikes
 4. Rådgivande folkomröstningar kompletterar en representativ demokrati med folkvalda företrädare. Ett verktyg för att läsa av en befolknings samlade vilja i en väl avgränsad fråga av allmänt intresse. Några bra exempel på detta i Sverige är folkomröstningarna om kärnkraft, EU och EMU. Detta var folkomröstningar med tydliga alternativ som föregicks av omfattande kampanjer.

En folkomröstning kan vara antingen rådgivande eller beslutande. I Sverige är vanligen folkomröstningar rådgivande, men det finns möjlighet att genomföra beslutande folkomröstningar i grundlagsfrågor, detta har dock aldrig skett. Klicka in dig på nedanstående länk för att ta reda på mer om reglerna kring svenska folkomröstningar Kvinnors rösträtt i Sverige fyller 100 år. Den 24 maj 1919 klubbade den svenska riksdagen igenom beslutet. Nu har utrikesminister Margot Wallström, S, dragit i gång evenemanget Höj din röst för att fira - och manifestera. Även Elisabeth Svantesson, M, firar

Sveriges folkomröstningar - Tacitus

Sverige inför folkomröstningar I Sverige börjar folkomröstningarnas historia 1897 när den liberale riksdagsmannen David Bergström lade fram en motion om att utlysa en rådgivande folkomröstning om.. Inför folkomröstningar i alla stora frågor efter schweizisk modell. Det går aldrig att få fram folkviljan när vi ska välja mellan färdiga paket av åsikter Förening vill få till folkomröstning om Naturums framtid. Falsterbonäsets Naturvårdsförening, FNF, har startat en namninsamling mot planerna att lägga ner Naturum på Falsterbo Strandbad 3 september 1967 fick Sverige högertrafik. 40 års arbete och en förlorad folkomröstning ledde till att riksdagen beslutade att vi skulle byta sida

Folkomröstningar i Sverige Podcast Samhällskunskap

 1. ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram. Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegra
 2. En folkomröstning innebär att folket tar ställning i en specifik fråga. Det finns två olika slags folkomröstningar i Sverige, nationella och kommunala. Folkomröstningar (Valmyndigheten) Folkomröstningar (Sveriges riksdag) Röstberättigad i Sverige
 3. areten. Ni som parti har initierat många namninsamlingar mot moskébyggen. Är folkomröstningar en viktig metod för er? - Vi är generellt för ökad direktdemokrati
 4. Sverige. Rådgivande folkomröstningar har hållits sex gånger i Sverige (2016). Bestämmelser om rådgivande folkomröstning i hela riket finns i regeringsformens 8 kap. 2 §: beslut fattas av riksdagen. Sedan 1980 finns (30 av 205 ord) Författare: Anders Sannersted
 5. Folkomröstningar har blivit vanligare i Sverige Kommunala folkomröstningar blir vanligare och ökar intresset för den lokala politiken. Det menar Anders Sannerstedt, docent i statsveteskap vid Lunds universitet.
 6. Folkomröstning i blåsväder. Kanske någon läsare känner igen datumet söndagen den 16 oktober 1955. Det var då vi höll folkomröstning om införande av högertrafik eller inte. En överväldigande majoritet av de röstande stämde för fortsatt vänstertrafik. Som bekant kör vi ju trots detta sedan drygt 50 år på höger sida

Lista över kommunala folkomröstningar i Sverige - Wikipedi

Förstärkt folkinitiativ och folkomröstningar - SK

Sedan folkomröstningen infördes i grundlagen 1922 har Sverige haft fem omröstningar och de har alla visat sig locka fram de allra sämsta dragen i partiväsendet I Sverige finns två sorters folkomröstningar som gäller hela landet, så kallade nationella folkomröstningar: rådgivande folkomröstningar; folkomröstningar som rör en grundlagsfråga; Folkomröstningar i Strängnäs kommun. En rådgivande folkomröstning om förändrad skolstruktur genomfördes den 9 september 2018. Här kan du läsa om. Sverige har förhandlat sig till vissa rabatter på EU-avgiften. Rabatterna är inräknade i statsbudgeten. Återflödet i form av exempelvis EU-stöd är beräknat till 13,7 miljarder kronor enligt statens budget för 2020. Det beräknade nettoflödet, skillnaden mellan vad Sverige betalar och får tillbaka, är -28,3 miljarder kronor Folkomröstningar i Sverige är inte beslutande, utan rådgivande för de politiska församlingarna. I Göteborg körde partierna över göteborgarna som 2014 röstat nej till biltullar med 57 procent, mot 43 procent som röstat ja. - Vi kommer nu att analysera resultatet innan vi går vidare, säger Hans Unander (S) Folkomröstningar i Sverige är som regel rådgivande och lokala sådana är det alltid. Politiker kan om de vill ignorera dem och fatta beslut emot folkviljan. Ja-sidans osanningar avslöjades. Inför folkomröstningen kunde nej-sidans folkkampanj visa att den ekonomiska vinst för kommunen som vindkraftsförespråkarna förespeglat skulle utebli

Volvo Amazon Filmarkivet

Det görs för många folkomröstningar

Schweiz kan beskrivas som en semi-direktdemokrati. Landet har representativa folkförsamlingar, men samtidigt genomförs flera gånger per år folkomröstningar som till skillnad från Sverige är bindande. Folkomröstningarna sker i regel på medborgare eller intresseorganisationers initiativ, genom att dessa samlar in namnunderskrifter Valmyndigheten är den nationella myndighet som förbereder och samordnar allmänna val och folkomröstningar i Sverige. På Valmyndighetens hemsida kan du hitta information på lättläst svenska, teckenspråk, de nationella minoritetsspråken samt andra språk. Läs mer på Valmyndighetens hemsida Förutom Sverige bedrev även EFTA-länderna Finland, Norge och Österrike medlemskapsförhandlingar. Samtliga fyra länder genomförde folkomröstningar om EU-medlemskap sommaren-hösten 1994. Folkomröstningarna i Österrike (12 juni) och Finland (16 oktober) resulterade i ja medan folkomröstningen i Norge (27-2 Nästa helgs folkomröstning i Luleå om skolornas utformning riskerar att öka smittspridningen av coronaviruset, skriver Expressen. En röstmottagare säger till tidningen att valet borde skjutas upp. - Folkomröstningen är bara rådgivande, och så ska man ha 60 000 personer som springer.

Under perioden 2012-2020 har det genomförts sammanlagt 34 kommunala folkomröstningar runtom i Sverige. I 15 fall har det handlat om skolfrågor. Men frågan är om det kan ses som ett steg. Folkomröstningen om rusdrycksförbud i Sverige genomfördes den 27 augusti 1922.Det blev ett mycket jämnt resultat i valet och ett lägre valdeltagande än många hoppats på. 48,8 procent röstade för och 50,8 procent emot införande av fullständigt rusdrycksförbud Folkomröstningar i Sverige är dessvärre i regel rådgivande och politikerna kan fatta beslut som strider mot valresultatet. Naturligtvis kommer det vi nu ser ske i Sverige att med kraft slå tillbaka mot våra aningslösa välarvoderade politiker. Frågan är bara när och hur vårt Sverige då ska se ut

För årskurs 7-9 i samhällskunskap och historia. Sverige har haft sex folkomröstningar som rört vitt skilda saker; rusdrycksförbud, införande av högertrafik, pensionsfrågan, kärnkraftsfrågan, EU-medlemskap och införande av euron. Filmerna i detta tema ger möjligheter att fördjupa sig i våra svenska välfärdsstrukturer. För läraren Historien om de svenska folkomröstningarna. Roligt om vi i Sverige finge en liknande rörelse, även om EU kanske kan stoppa den. Här får den väl heta Beslutande Folkomröstningar. Schweiz är föredömligt, vad gäller demokratin, folkmakten. Men även om den modellen är bäst, så är den ingen garanti för att det blir kloka beslut Fler folkomröstningar är ett sätt att föra demokratin närmare medborgarna. Här borde riksdagen ställa sig bakom motionen. Men det viktigaste verktyget för att på nationell nivå åstadkomma förändringar är att fler väljare röstar på det parti som så framgångsrikt utmanar dessa åsiktskorridorer På valdagen hade fyra kommuner i Sverige folkomröstningar där invånarna fick ta ställning till lokala frågor, såsom skolnedläggningar och nya idrottshallar. Här är resultaten. Fyra av landets kommuner höll folkomröstning i samband med valet den 9 september

Att fullfölja en folkomröstning mitt i en brinnande pandemi var något helt nytt. Ingen kommun har någonsin genomfört en folkomröstning under en pandemi. Malung-Sälens kommun är den första kommunen i Sverige som genomfört en sådan bedrift. Nu delar valnämnden med sig till andra kommuner som tänker göra samma sak Den svenska demokratin behöver förnyas och fördjupas. Vi måste få fler möjligheter att vara med och påverka. Inte bara genom att lägga en röst vart fjärde år. Det handlar om att komplettera vårt system med mer direktdemokrati, fler lokala folkomröstningar, större öppenhet och fler möjligheter att påverka beslutsprocessen NAMNINSAMLINGför folkomröstning om invandringspolitiken Sverige har under de senaste decennierna haft en väsentligt mer omfattande invandring än någonsin tidigare i sin historia. Jämfört med jämförbara länder intar Sverige en extrem tätposition. Alla bör kunna vara överens om att denna invandring sedan 1980-talet i grunden påverkat vårt samhälle:• Den demografiska.

Sveriges politiska system Demokrati Samhällskunskap

Ska man jämföra folkomröstningar var den svenska EG-omröstningen 1994 bättre än Brexitomröstningen. Men faktum är att Sverige under de två åren före folkomröstningen sjöd av föreläsningar, seminarier och diskussionskvällar. Det var EG man talade om i stugorna, även i det mörkaste Småland och i Västerbottens inland Medlem i kommun, i den meningen, har ingenting att göra med rösträtt i kommunala folkomröstningar. Rösträtt i kommunala folkomröstningar styrs endast av Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar, 5§. Den som är folkbokförd i kommunen och är minst 18 år på omröstningsdagen, i vissa fall kompletterat med tillägg, har rösträtt

Svenska Frisörföreningen Filmarkivet

Sveriges första folkomröstning - Arkivdokument ur

På midsommardagen sa Europeiska rådet ja till en ny konstitution för EU. Riksdagen har bestämt att Sverige ska stödja arbetet med konstitutionen. Vänsterpartiet och miljöpartiet röstade nej. De vill ha en folkomröstning, men det vill inte de andra partierna I Lidköping ska invånarna folkomrösta om stadsbiblioteket ska flyttas eller inte och i Kinda kommun handlar det om försäljningen av en kommunal fastighet..

Kol, kolare, kollast FilmarkivetTalande tråden Filmarkivet

Kommunala folkomröstningar - Valmyndighete

Folkomröstningar har vi haft flera av. Den senaste handlade om euro. Aktivitet om folkomröstning för årskurs 7,8,9 Folkomröstning - läromedel i historia åk 7,8, En folkomröstning i Sverige är bara rådgivande. Kommunstyrelsens ordförande Hans Unander ( S) konstaterar att 2.602 kommuninvånare röstade NEJ, men att de som inte röstade nej var 5.578. Bland politiker är det ett relativt vanligt sätt att se på folkviljan. De räknar alla som inte röstar till sin egen sida

Fem saker du bör känna till INNAN du röstar i

Folkinitiativ.se En informationssida om folkomröstningar ..

varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen. Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har också en sådan unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725). Rösträtt vid folkomröstning i ett landsting har den som har rösträtt vid folkomröstning i en kommun inom landstinget Sverige har inte, som Schweiz, haft särskilt många folkomröstningar. 1922 röstade man om rusdrycksförbud, nej-sidan vann med mycket knapp majoritet 51-49. Omröstningen om högertrafik blev ett rungande nej 1955, men tolv år senare infördes det ändå, utan protester Sveriges relation till folkomröstningar kunde ha börjat bättre. År 1877 röstade 99,7 procent av de röstberättigade på den svenska koloniön S:t Barthélemy ja till en återförening med Frankrike (351 röster mot 1). År 1905 förlorade Sverige nästa territoriella folkomröstning. Då försvann hela Norge. Hela 99,9 procent av norrmännen rapporterades ha röstat ja till att lämna. Sverige möts: direkt sänder från Hammarkullens Folkets hus. Här möts politiker, poliser och personer från området som berättar hur kriminella grupperingar skrämmer och skapar en tystnadskultur. Nyligen genomfördes en folkomröstning där en majoritet sa nej till vindkraft på Ripfjället - För att vara en kommunal folkomröstning i Sverige är det ganska högt, säger valsamordnaren Mats Gustafsson. I Malungsfors, distriktet närmast den planerade vindparken, röstade 73,3 procent nej. - De hade också högst valdeltagande, 76,3 procent. Vallokalerna stängde klockan 20 på söndagen och resultaten är preliminära

Trelleborg – porten mot kontinenten FilmarkivetHusmors filmer hösten 1970 FilmarkivetDansen kring Guldbaggen FilmarkivetRusdrycksförbud eller inte? - Stockholmskällan

Sverige under 1900-talet Information om Sverige

Feministiskt initiativ: Efter folkomröstningarna 1994 och 2003 är Sverige medlem i EU och står utanför EMU. Detta är politiska realiteter som vi feminister måste använda och förhålla oss pragmatiskt till. Detta innebär dock inte att vi är okritiska till allt som kommer från parlamentet,. folkomröstningar i världen samt en mer genomgripande historik över de svenska folkomröstningarna. I följande avsnitt diskuteras argumenten för och emot folkomröstningar samt en sammanfattning av detta, och ett försök till bedömning av folkomröstningarnas legitimitet. Avsnitt 6 och 7 diskuterar förbättringsförslag och d Folkomröstningar i Sverige Hittills har det hållits sex nationella folkomröstningar i Sverige. Folkomröstningar beslutas av riksdagen och är i regel rådgivande, inte beslutande. Den senaste folkomröstningen från 2003 gällde införande av euron. Drygt 82 procent deltog. Ett flertal kommunala folkomröstningar har hållits genom åren

Sjöstedt slutar, folkomröstningar, om att ljuga, unga lämnar Kroatien, en norsk bidragsskandal och om att vara offentlig med sitt döende. 111 min sön 19 jan kl 09.0 Folkinitiativet om folkomröstning om trängselskatt i Göteborgs Stad uppfyllde lagens krav för att frågan om en folkomröstning ska prövas i kommunfullmäktige. Den 23 maj 2013 beslutade kommunfullmäktige att folkomröstningen skulle genomföras i samband med valen till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014 Som alla folkomröstningar i Sverige var också denna rådgivande och då kan det vara intressant att män och kvinnor hade olika valsedlar, låt vara att alternativen var desamma

 • Etan löslighet i vatten.
 • Manlig motsvarighet till fröken.
 • Priser systembolaget öl.
 • Zelda twilight princess online.
 • Tradera teakmöbler sista chansen.
 • 21 monty hall problem.
 • Monica lewinsky 2016.
 • Illamående av kokta ägg.
 • Jehovas vittnen tusenårsriket.
 • Mixa 16 byta kanaler.
 • Key west weather celsius.
 • Sjukförsäkring spanien.
 • Currency restrictions sri lanka.
 • Heparin like.
 • Rock kläder.
 • Dsv road kolbotn.
 • Hur många dialekter finns det på arabiska.
 • Maca gravid.
 • Beste systemkamera bis 600 euro.
 • Borkum moderne ferienwohnung.
 • Hotel bergfried saalfeld.
 • Oanvända.
 • Chat live now.
 • Inringat område synonym.
 • Betong pris 2016.
 • Att döda ett barn årtal.
 • Basketball world cup 2018.
 • Migrationsverket logotyp.
 • Jula överlevnadsdräkt.
 • Tantalos.
 • Hinduisk begravning i sverige.
 • Lösgodis online.
 • Tumblr zimmer inspiration.
 • Min doktor online.
 • Ilta sanomat olympialaiset.
 • Buxtehude hamburg.
 • T bana konstverk barntema.
 • Between a rock and a hard place.
 • Jysk ystad.
 • Genesis car sweden.
 • Bama schuhe.